Ekspert

Profesor nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat, specjalistka w zakresie postępowania karnego oraz prawa karnego skarbowego. Autorka kilkunastu publikacji. W latach 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.