Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, poprzednio asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.