Sędzia, orzeka w Wydziałach Cywilnych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia.