Redaktor naukowy

Pracę naukową łączy z pracą sędziowską. W sądownictwie, jako sędzia orzekający w sprawach cywilnych, zatrudniony od 1969 r. Od 1 lipca 1990 r. do chwili obecnej orzeka w Sądzie Najwyższym w Izbie Cywilnej, przy czym od czternastu lat zajmuje także stanowisko przewodniczącego Wydziału I. W Akademii Leona Koźmińskiego kieruje Katedrą Postępowania Cywilnego. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych,  m.in. monografii Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Prawo zatrzymania według kodeksu cywilnego, Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego, Przebieg procesu cywilnego, a także współautorem Komentarza do kodeksu cywilnego (Księga trzecia. Zobowiązania, tom 1 i 2; 10 wydań) pod red. G. Bieńka, Systemu Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, tom 8, pod red. A. Szumańskiego oraz pięciotomowego dzieła: Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego, pod red. H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego.