• Korzystając ze szczegółowej struktury wyszukiwania możesz przeprowadzić pogłębioną analizę w oparciu o wewnętrzne odesłania pomiędzy dokumentami.
  • Są one widoczne są zarówno z poziomu konkretnych artykułów prawnych, jak i całości aktu prawnego. Obejmują treści autorskie w postaci: komentarzy, monografii, procedur, analiz czy wzorów dokumentów.