• Zaletą otrzymanej listy wyników jest jej dynamiczne dopasowanie do zapytań.
  • Lista jest prezentowana z uwzględnieniem struktury dokumentów, co znacznie ułatwia i przyspiesza wybór dokumentu potrzebnego do analizy.
  • Zastosowany inteligentny mechanizm precyzyjnie prezentuje znalezioną frazę w treści dokumentu.
  • Dodatkowo czytelne oznaczenie aktualnego stanu prawnego oraz aktów nieobowiązujących gwarantuje powołanie się na właściwą podstawę prawną.