Możesz tworzyć relacje pomiędzy dokumentami własnymi a przepisami prawa zawartymi w LEX, które są publikowane w:

  • Dzienniku Ustaw,
  • Monitorze Polskim,
  • Dziennikach resortowych,
  • Wojewódzkich dziennikach urzędowych.