LEX Baza Dokumentów umożliwia prowadzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych (dla urzędów i firm z udziałem Skarbu Państwa). Dzięki temu organizacja przestrzega nowej ustawy o jawności życia publicznego, która wymaga prowadzenia rejestru wydatków publicznych powyżej 2 tys. zł. Dodatkowo oprogramowanie pozwala na publikowanie wybranych dokumentów w BIP lub na swojej stronie internetowej* w formie wymaganej przez nową ustawę.

* Strona internetowa dotyczy tych organizacji, które nie prowadzą BIP