LEX Baza Dokumentów gwarantuje organizacji bezpieczeństwo, ponieważ pozwala na nadawanie wybranym osobom uprawnień do określonych dokumentów oraz umożliwia przegląd pełnej historii zmian. Dzięki temu łatwo ustalić odpowiedzialność poszczególnych pracowników za wprowadzone modyfikacje.