LEX Compliance RODO zawiera zestaw rejestrów opracowanych przez ekspertów ochrony danych osobowych, co pozwala na dokumentowanie zachowania należytej staranności w zabezpieczaniu danych osobowych.