• LEX Compliance RODO umożliwia zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych za pomocą specjalnego formularza:
    -wewnętrznie - bezpośrednio w systemie (dla pracowników zalogowanych),
    - zewnętrznie - na stronie internetowej organizacji (dla pracowników lub odbiorców produktów/usług).
  • Zgłoszone incydenty automatycznie tworzą „Rejestr naruszeń”.
  • Program wysyła alerty przypominające o konieczności powiadomienia w ciągu 72 h właściwego organu o takim naruszeniu.