• Listy pytań kontrolnych (tzw. checklisty) w LEX Compliance RODO zostały przygotowane przez ekspertów specjalizujących się w ochronie danych osobowych. Umożliwiają one przeprowadzenie analizy gotowości do RODO i ciągłe monitorowanie zgodności z wymogami RODO.
  • W LEX Compliance RODO jest także Generator checklist, dzięki któremu organizacja może opracować własne listy pytań kontrolnych do nowych wewnętrznych procedur wynikających z RODO.