Redaktor naukowa

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, magister inżynier budownictwa, wykładowca, doradca w szczególności z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autor i współautor wielu publikacji nt interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.