Ekspert

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, doktor habilitowany nauk prawnych, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor ponad 80 publikacji naukowych z dziedziny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji, m.in. monografii Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, autor komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego oraz komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.