Ekspert

asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktorantka na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka Utrecht University School of Law, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego.