Ekspert

Doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego, radca prawny, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz teorii prawa.