Ekspert

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku oraz wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Gdańskiej Szkole Wyższej.