Ekspert

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego; referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.