Ekspert

Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Członek Rady Fundacji Instytut Metropolitalny - organizacji pozarządowej typu think tank specjalizującej się w problematyce organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz obszarów metropolitalnych.