Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych pomorskich kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego. Specjalizuje się w udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym, ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych, doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Od 2009 r. stale współpracuje z Wolters Kluwer S.A. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.