LEX Budownictwo zawiera niezbędne informacje dotyczące procedur związanych z obowiązkiem sporządzenia projektu budowlanego. Tematyka ta pozostaje w sferze zainteresowania inwestorów, przedsiębiorców, osób fizycznych występujących jako strona w procesie inwestycyjnym w budownictwie, projektantów oraz organów administracji zarówno architektoniczno-budowlanej jak i nadzoru budowlanego.