Otrzymasz cenne informacje co należy zrobić, aby mogło nastąpić rzeczywiste rozpoczęcie prac budowlanych. Dowiesz się, jakie są obowiązki inwestora w tym zakresie, a jakie wykonawcy po dokonaniu protokolarnego przejęcia placu budowy.