W LEX Budownictwo publikujemy praktyczne informacje kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za szkody na terenie budowy oraz w jaki sposób dochodzić jej naprawienia.