Jednym z podstawowych obowiązków projektanta będącego autorem projektu budowlanego jest uzgodnienie przyjętych w nim rozwiązań projektowych pod względem ochrony przeciwpożarowej. W LEX Budownictwo znajdziesz odpowiedzi na pytania, jaki jest zakres uzgodnienia oraz jakimi zasadami należy się kierować w tym obszarze.