Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, członek stowarzyszenia biegłych księgowych w Wielkiej Brytanii – ACCA. Z finansami związany od 2001 r. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu ds. finansowych w spółkach kapitałowych. Jako dyrektor finansowy tworzył i rozwijał działy finansowe w firmach o różnym profilu działalności. Posiada szeroką wiedzę z zakresu księgowości, ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej. Jako dyrektor finansowy kierował projektami związanymi z usprawnieniami pracy w obszarze finansowo księgowym.