Zachęcam do zapoznania się z monografią "Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych", autorstwa dr Anny Banaszewskiej. Stan prawny tej publikacji to 20 marca 2018 r.

Zapraszam do zapoznania się z najnowszym, trzecim wydaniem komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, autorstwa Józefa Edmunda Nowickiego. Stan prawny publikacji to 1 marca 2018 r.

Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, których celem jest przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień o wartości poniżej progów UE.

LEX Zamówienia Publiczne zawiera nagranie ze szkolenia online "Elektronizacja zamówień publicznych 2018" oraz prezentację będącą podstawą szkolenia. Do nagrania dołączono także odpowiedzi eksperta na pytania, które padły w trakcie szkolenia.

W programie są już dostępne nowe wzory umów o roboty budowlane, zawieranych po przeprowadzeniu publicznego przetargu, oraz wzory związane z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane. Zachęcam do zapoznania się z poniższymi dokumentami.