Zamawiający przekazują Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zostało już niewiele czasu na przygotowanie takiego sprawozdania!

Przedstawiamy nowość dostępną w programie: W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, WKP 2017

 

W programie są już dostępne wzory z zakresu zamówień publicznych, pochodzące z publikacji " Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów" autorstwa Ewy Marcjoniak (adwokat, były członek KIO).

zamow zamowienia-publiczne