Twój przewodnik na drodze do uzyskania zamówienia publicznego


LEX Zamówienia Publiczne Wykonawca
to kompleksowa baza informacji z zakresu prawa zamówień publicznych dla specjalistów przygotowujących dokumentację przetargową w firmach (tzw. wykonawcach). Program ułatwia przygotowanie oferty i zebranie niezbędnych w postępowaniu dokumentów. Pomaga unikać błędów i rozstrzygać wątpliwości pojawiające się w trakcie interpretacji przepisów.


LEX Zamówienia Publiczne Wykonawca
dostarcza niezbędnych informacji z zakresu prawa zamówień publicznych, bez których nie da się przygotować prawidłowej oferty i pozyskać zamówienia publicznego. Udostępniamy Klientom wzory pism, komentarze, monografie, orzecznictwo KIO i Zespołu Arbitrów UZP, opinie prawne UZP, a także inne dokumenty wykładni. Informujemy także o najnowszych i planowanych zmianach w prawie zamówień publicznych.