LEX Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Użytkownicy Systemu Informacji Prawnej LEX mają możliwość rozszerzenia zawartości programów o moduł – LEX Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Moduł jest dostępny on-line przy zakupie produktów:

  • LEX Gamma,
  • LEX Sigma,
  • LEX Omega,
  • LEX Prestige,
  • LEX dla Banków,
  • LEX dla Banków Prestige,
  • LEX dla Samorządu Terytorialnego,
  • LEX dla Samorządu Terytorialnego Plus.