LEX Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Grudzień 2016
piątek, 02 grudnia 2016 12:40

Aktualizacja Grudzień 2016

Informujemy, że moduł Lex Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego został wzbogacony o 312 dokumentów.

Stan bazy na dzień 30.11.2016 r. przedstawia się następująco:

1. Liczba wszystkich dokumentów: 56.649

2. Liczba aktów MPZP z grafikami lepszej jakości: 23.338

Szczegółowe informacje o zawartości aktów MPZP w programie z podziałem na województwa przedstawia poniższa tabela:

Województwo

Liczba aktów MPZP

Liczba aktów MPZP posiadających grafiki lepszej jakości

ogółem

DOLNOŚLĄSKIE

7669

3082

KUJAWSKO-POMORSKIE

3162

961

LUBELSKIE

2055

1168

LUBUSKIE

1625

614

ŁÓDZKIE

2280

979

MAŁOPOLSKIE

4664

2923

MAZOWIECKIE

4947

2177

OPOLSKIE

1403

463

PODKARPACKIE

2775

1358

PODLASKIE

1374

489

POMORSKIE

6161

2082

ŚLĄSKIE

4583

1481

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1035

301

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

2560

933

WIELKOPOLSKIE

8080

3577

ZACHODNIOPOMORSKIE

2276

800

W trosce o Państwa komfort pracy dbamy nieustannie o jakość dostarczanych przez nas produktów, w tym MPZP poprzez następujące działania:

  1. Pozyskiwanie map/grafik wysokiej rozdzielczości

W przypadku „słabej” jakości grafik opublikowanych w Dziennikach Wojewódzkich pozyskujemy grafiki/mapy wysokiej rozdzielczości z innych źródeł

  1. Scalanie załączników w jeden plik graficzny

Grafiki opublikowane w Dziennikach Wojewódzkich są często „pocięte” i prezentowane w kilku lub nawet kilkudziesięciu załącznikach. Takie załączniki są przez nasz zespół scalane i prezentowane w jednym pliku graficznym.

UWAGA: Produkt bazuje na informacjach oficjalnie opublikowanych w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych i na ich podstawie jest również dokonywana ocena co do statusu obowiązywania aktu. W przypadku stwierdzenia niezgodności statusu aktu wynikającego z informacji opublikowanych jego zmiana jest możliwa po zgłoszeniu przez klienta oraz dokładnej weryfikacji przez zespół redakcji.

Przygotowanie: Redakcja