LEX Windykacje

Wersje

LEX Windykacje jest dostępny w wersji DVD, on-line oraz intranecie.

Moduł można dołączyć do:

  • LEX Gamma,
  • LEX Sigma,
  • LEX Omega,
  • LEX Administracja Skarbowa,
  • LEX dla Banków,
  • LEX dla Banków Prestige,
  • LEX dla Samorządu Terytorialnego,
  • LEX dla Samorządu Terytorialnego Plus.


Moduł jest częścią LEX Prestige.