LEX Windykacje

O produkcie

LEX Windykacje zawiera następujące rodzaje dokumentów:

 • zagadnienia (analizy z prawa cywilnego, podatkowego i karnego opisujące zagadnienia prawne związane z odzyskiwaniem należności),
 • komentarze praktyczne,
 • akty prawne,
 • komentarze książkowe uznane za interesujące dla klientów programu,
 • monografie omawiające zagadnienia postępowania egzekucyjnego,
 • pisma urzędowe - wybrane pod kątem zagadnień podatkowych w windykacjach,
 • orzecznictwo,
 • pytania klientów wraz z odpowiedziami specjalistów,
 • wzory umów windykacyjnych, pism i formularzy urzędowych,
 • newsy,
 • wskaźniki i stawki,
 • tezy z piśmiennictwa.


Zagadnienie czyli analiza jest zbiorem różnych rodzajów dokumentów na określony temat. Jest to bardzo wygodny dla użytkownika sposób prezentacji informacji i znak firmowy Wolters Kluwer Polska. Analizy prezentowane są z poziomu drzewa zagadnień, które ułatwia poruszanie się po publikacji.

LEX Windykacje zawiera bazę komentarzy praktycznych pisanych na zamówienie Wolters Kluwer Polska. Są to krótkie opracowania omawiające kluczowe zagadnienia z dziedziny windykacji należności, które są aktualizowane na bieżąco. W treści komentarzy często znajdują się przykłady, w celu ułatwienia zrozumienia złożonych zagadnień prawnych.

LEX Windykacje umożliwia zadawanie pytań ekspertom i uzyskanie fachowej porady w indywidualnej sprawie. Użytkownicy publikacji otrzymują odpowiedź w ciągu 7 dni roboczych od terminu zadania pytania. Inne publikacje nie dają takiej gwarancji. Autorami odpowiedzi na pytania użytkowników są adwokaci, radcowie prawni pracujący w kancelariach obsługujących firmy windykacyjne oraz specjaliści ds. windykacji. Aspektami podatkowymi zajmują się doradcy podatkowi oraz pracownicy urzędów skarbowych. Moduł zawiera największą bazę pytań i odpowiedzi z zakresu windykacji w porównaniu z publikacjami konkurencyjnymi.

Poprzez system wewnętrznych odesłań pomiędzy dokumentami zawartymi w module (hiperlinki), publikacja gwarantuje szybkie poruszanie się po dokumentach zawartych w LEX Windykacje, bez konieczności ich poszukiwania w osobnych bazach dokumentów. Jeżeli jednak użytkownik chciałby odnaleźć dokumenty tylko w jednej z baz np. orzeczeń, wzorów, komentarzy moduł jest wyposażony w odpowiednie narzędzia wyszukiwania w ramach tylko jednej bazy dokumentów.

LEX Windykacje zawiera wzory dokumentów, protokołów i formularzy gotowych do wykorzystania w codziennej pracy (m.in. wzory wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, umów cesji wierzytelności między przedsiębiorcami itd.).

Praktyczne informacje na temat tego jak czytać i rozumieć sprawozdania finansowe, aby na ich podstawie ocenić sytuację finansową dłużnika, czy przyszłego kontrahenta mogą uchronić firmę przed nierzetelnym partnerem biznesowym.

W module znajdują się również informacje na temat windykacji miękkiej, które omawiają aspekty psychologiczne windykacji, bardzo ważne z punktu widzenia pracowników działów windykacji.

W LEX Windykacje dostępne się także procedury windykacyjne, które opisują jakie czynności należy podjąć, aby zapewnić firmie płynność finansową.