Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.933),
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.933),
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w języku angielskim (Dz.U.2017.1938),
 • Prawo geologiczne i górnicze w języku angielskim (Dz.U.2017.1566).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

 • Kodeks cywilny w języku niemieckim (Dz.U.2017.1132),
 • Kodeks postępowania karnego w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1904),
 • Kodeks spółek handlowych w języku angielskim niemieckim (Dz.U.2017.1577),
 • Ustawa o opłacie skarbowej w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1566),
 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.858),
 • Ustawa o o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1049).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1150),
 • Ustawa o o podatku dochodowym od osób fizycznych w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1530),
 • Ustawa o rachunkowości w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1089).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w języku angielskim (Dz.U.2017.777),
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w języku angielskim (Dz.U.2017.2343),
 • Kodeks pracy w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.962),
 • Kodeks postępowania cywilnego w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1596),
 • Ordynacja podatkowa w języku angielskim i niemieckim (Dz.U.2017.1537).

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty tłumaczeń aktów prawnych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw (w nawiasie podajemy stan prawny, czyli ostatnio opublikowane zmiany uwzględnione w tłumaczeniu):

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w języku angielskim (Dz.U.2017.1132),
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w języku niemieckim (Dz.U.2017.1448),
 • Prawo bankowe w języku angielskim (Dz.U.2017.1876),
 • Prawo upadłościowe w języku angielskim (Dz.U.2017.791),
 • Prawo autorskie w języku angielskim (Dz.U.2017.60),
 • Prawo budowlane w języku angielskim (Dz.U.2017.1332).