Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty aktów prawnych.

Oddajemy do dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw:

 • Kodeks spółek handlowych w języku angielskim,
 • Ustawa o podatku od towarów i usług w języku niemieckim,
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w języku angielskim i niemieckim,
 • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w języku angielskim i niemieckim.


Tłumaczenia odzwierciedlają stan prawny ustaw wynikający ze zmian z:

 • Kodeks spółek handlowych - Dz.U.2017.791 włącznie,
 • Ustawa o podatku od towarów i usług - Dz.U.2016.2024 włącznie,
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U.2016.1948 włącznie,
 • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - Dz. U.2016.1997 włącznie.

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty aktów prawnych.

Oddajemy do dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw:

 • Kodeks cywilny w języku angielskim,
 • Ustawa o podatku od towarów i usług w języku angielskim,
 • Prawo bankowe w języku angielskim i niemieckim,
 • Ustawa o rachunkowości w języku angielskim i niemieckim.


Tłumaczenia odzwierciedlają stan prawny ustaw wynikający ze zmian z:

 • Kodeks cywilny - Dz.U.2017.1132 włącznie,
 • Ustawa o podatku od towarów i usług - Dz.U.2017.1221 włącznie,
 • Prawo bankowe - Dz.U.2017.85 włącznie,
 • Ustawa o rachunkowości - Dz.U.2017.245 włącznie.

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty aktów prawnych.

Oddajemy do dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw:

 • Kodeks postępowania karnego w języku angielskim i niemieckim,
 • Kodeks pracy w języku angielskim i niemieckim,
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy w języku angielskim i niemieckim,
 • Prawo spółdzielcze w języku angielskim i niemieckim.


Tłumaczenia odzwierciedlają stan prawny ustaw wynikający ze zmian z:

 • Kodeks postępowania karnego - Dz.U.2017.244 włącznie,
 • Kodeks pracy - Dz.U.2016.2255 włącznie,
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U.2017.682 włącznie,
 • Prawo spółdzielcze - Dz. U.2016.996 włącznie.

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty aktów prawnych.

Oddajemy do dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw:

 • Prawo bankowe w języku angielskim i niemieckim,
 • Ustawa o grach hazardowych w języku angielskim i niemieckim,
 • Prawo własności przemysłowej w języku niemieckim.


Tłumaczenia odzwierciedlają stan prawny ustaw wynikający ze zmian z:

 • Prawo bankowe - Dz.U.2017.85 włącznie,
 • Ustawa o grach hazardowych - Dz.U.2016.471 włącznie,
 • Prawo własności przemysłowej - Dz.U.2017.776 włącznie.

Pragniemy poinformować, iż do zawartości LEX Tłumaczenia dołączone zostały nowe teksty aktów prawnych.

Oddajemy do dyspozycji zaktualizowane wersje przekładu następujących ustaw:

 • Prawo ochrony środowiska w języku angielskim,
 • Prawo geologiczne i górnicze w języku angielskim,
 • Prawo własności przemysłowej w języku angielskim.


Tłumaczenia odzwierciedlają stan prawny ustaw wynikający ze zmian z:

 • Prawo ochrony środowiska - Dz.U.2016.1427 włącznie,
 • Prawo geologiczne i górnicze - M.P.2016.873 włącznie,
 • Prawo własności przemysłowej - Dz.U.2017.776 włącznie.