Pracuj ze spójną bazą profesjonalnych tłumaczeń najważniejszych polskich aktów prawnych. Istotnych w szczególności w obrocie cywilno-gospodarczym. Wykorzystaj gotowe, wysokiej jakości, przekłady tekstów aktów prawnych w komunikacji z podmiotami zagranicznymi w języku angielskim oraz języku niemieckim. Korzystaj ze specjalistycznych słowników prawniczych i ekonomicznych.