System Informacji Prawnej LEX

LEX Sigma

Program zawiera:

Dokumenty autorskie

Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski przegląd sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa , Państwo i Prawo, Przegląd podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review.

Autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.

System Informacji Prawnej LEX Sigma można rozszerzyć o dodatkowe moduły zawierające treści autorskie:

 


Dokumenty źródłowe

Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego:

• wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1918 r.;
• wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Monitorze Polskim od 1945 r.;
• wybór aktów prawnych opublikowanych w Monitorze Polskim w latach 1918 - 1939.Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych:
Lista publikatorów>>


Komplet metryk aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.

Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.

Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji).

Orzeczenia sądowe:

  • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B");
  • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda;
  • pochodzące z baz orzeczeń sądów dostępnych na stronach internetowych.


Publikowane w formie tradycyjnej pisma urzędowe:

  • ministerstw;
  • organów centralnych;
  • innych podmiotów administracji publicznej.


Urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych.

Zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych.

Dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP.

Kalkulatory.