System Informacji Prawnej LEX

LEX Gamma

Program zawiera:

Dokumenty autorskie

Autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.

System Informacji Prawnej LEX Gamma można rozszerzyć o dodatkowe moduły zawierające treści autorskie:

 


Dokumenty źródłowe

Komplet metryk aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

Ujednolicone teksty i skany aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego:

  • wszystkie akty prawne opublikowane od 1990 r.;
  • wszystkie akty prawne opublikowane przed 1990 r., które obowiązywały bądź utraciły moc w dniu 1.01.1990 r.

Metryki aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych:
Lista publikatorów>>

Komplet metryk aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.

Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.

Metryki projektów ustaw (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji).

Orzeczenia sądowe:

  • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B");
  • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda;
  • pochodzące z baz orzeczeń sądów dostępnych na stronach internetowych.

Urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych.

Zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych.

Kalkulatory.

Attachments:
Download this file (Dzienniki Urzędowe SIP LEX.pdf)Dzienniki Urzędowe SIP LEX.pdf[ ]32 Kb