Niezbędnik każdego studenta prawa

LEX Student Prawa gwarantuje bezpłatny dostęp do niezbędnej na studiach bazy aktów prawnych, orzeczeń i bibliografii prawniczej.

Zamów bezpłatny dostęp

Wygodnie, szybko i trafnie

Nowa, intuicyjna i funkcjonalna wersja programu to łatwy dostęp do wszystkich treści i zaawansowany system wyszukiwania właściwych materiałów.

Zamów bezpłatny dostęp

Jaki jest LEX Student Prawa?

Baza wiedzy LEX Student Prawa

Stan na dzień: 04.12.2014 r.
180298

Akty prawne i orzeczenia

Akty prawne i orzeczenia dostępne w programie LEX Student Prawa


Dzienniki Ustaw - pełne zasoby platformy LEX

 • Ujednolicone teksty wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1918 r.
 • Komplet metryk i skanów aktów prawnych.

Monitor Polski - pełne zasoby platformy LEX

 • Ujednolicone teksty wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Monitorze Polskim od 1945 r.
 • Ujednolicone teksty aktów opublikowanych w Monitorze Polskim w latach 1918 – 1939 (wybór).
 • Komplet metryk i skanów aktów prawnych.

Orzeczenia sądowe

 • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B")
 • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda
 • pochodzące z baz orzeczeń sądów dostępnych na stronach internetowych
5572

Akty prawa europejskiego

Akty prawa europejskiego dostępne w programie LEX Student Prawa


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w języku polskim - wybór aktów związanych z UE opublikowanych

 • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L oraz serii C ukazujących się w języku polskim od 1 maja 2004 r.
 • w specjalnej polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającej akty unijne opublikowane pierwotnie przed 1 maja 2004 r.

Zakres aktów obejmuje wersje: obowiązujące, oczekujące i archiwalne.

1046

Akty korporacyjne

Akty korporacyjne dostępne w programie LEX Student Prawa obejmują wybrane oficjalne publikacje:

 • Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • Krajowej Rady Komorniczej,
 • Prokuratury Generalnej,
 • Krajowej Rady Sądowniczej.
18

Testy z egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą

Zestawy testów obejmują pytania i odpowiedzi, w oparciu o które przeprowadzone zostały egzaminy wstępne na aplikacje w latach 2012 – 2014. Baza pytań testowych została powiązana z odpowiadającym im zestawem odpowiedzi ułatwiając nawigację pomiędzy dokumentami. W zestawach odpowiedzi podlinkowane zostały podstawy prawne do właściwych treści przytoczonych przepisów prawnych. Umożliwia to błyskawiczną konfrontację odpowiedzi z aktualną treścią przepisu prawnego.

Kolejne zestawy będą uzupełniane systematycznie po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
104744

Bibliografia prawnicza

Bibliografia prawnicza to wykaz komentarzy i publikacji obejmujących:

 • monografie,
 • artykuły,
 • glosy,
 • linie orzecznicze,
 • omówienia,
 • poradniki,
 • wiadomości i inne.