Sytuowanie obiektu budowlanego na nieruchomości


Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego obiekt budowlany jako całość wraz z jego poszczególnymi częściami i związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami techniczno-budowlanymi, zapewniając odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.

Autorzy komentarza poruszają niezgodności interpretacyjne związane z tym zagadnieniem.