Utrata prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a realizacja inwestycji


Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z zasadą wolności zabudowy, wyrażoną w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) – dalej pr. bud., każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.


Pobierz e-book i dowiedz się:

jakie są konsekwencje utraty przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
jakie poglądy dominują w orzecznictwie dotyczących tej kwestii,
co może zrobić inwestor w takiej sytuacji.


Uwaga!
Wraz z e-bookiem możesz otrzymać również bezpłatny dostęp testowy do Serwisu Budowlanego na 4 dni.
  • dostęp jest bezpłatny
  • zostanie automatycznie wyłączony po 4 dniach
  • skorzystasz ze wszystkich zasobów programu
Imię i nazwisko*
Email*
Nazwa organizacji *
Stanowisko *
Invalid Input
Telefon*
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane