Darmowy e--book

Utrata prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a realizacja inwestycji


Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z zasadą wolności zabudowy, wyrażoną w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) – dalej pr. bud., każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.


Pobierz e-book i dowiedz się:

jakie są konsekwencje utraty przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
jakie poglądy dominują w orzecznictwie dotyczących tej kwestii,
co może zrobić inwestor w takiej sytuacji.


Aby otrzymać nagranie webinarium, wypełnij formularz.
Na podany adres e-mail otrzymasz link do pobrania.

Imię i nazwisko*
Email*
Nazwa organizacji *
Stanowisko *
Telefon*
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane