Oznaczenie materiałów niejawnych oraz szacowanie ryzyka, to zagadnienia których dotyczą najnowsze wzory dokumentów dostępne w LEX.

Jednym z ustawowych zadań nałożonych na pełnomocnika ochrony jest opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.

By wspierać naszych Użytkowników w powyższym zakresie w LEX opublikowano nowe wzory dokumentów autorstwa Cezarego Chabla:

– Oznaczenie materiałów niejawnych

– Szacowanie ryzyka

Za ich sprawią, właściwym podmiotom znacząco łatwiej będzie podjąć kroki niezbędne do zabezpieczania informacji niejawnych oraz uproszczony zostanie obowiązek pełnomocnika ochrony wynikający z art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.). Dostępne w LEX wzory, pozwolą m.in. przygotować dokument określający poziom zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności lub dostępności informacji niejawnych oraz ocenę zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego dla ochrony informacji niejawnych w urzędzie gminy.

Autor wzorów dokumentów - Cezary Chabel - jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jego publikacje dotyczą głównie kwestii związanych z nieruchomościami oraz ustrojem samorządu terytorialnego.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska