W LEX opublikowano nowy komentarz praktyczny dotyczący zasad przygotowywania oraz ogłaszania przez rady gminy tekstów jednolitych swoich uchwał.

Jednym z zadań ciążących na organie stanowiącym gminy jest ogłaszanie tekstów jednolitych własnych uchwał. Obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i chodź od tego czasu minęło już ponad 5 lat, to w praktyce rady gminy w dalszym ciągu mają kłopot z prawidłowym nowelizowaniem aktów. Ich wątpliwości dotyczą m.in. zakresu przedmiotowego określonego obowiązku oraz tego, jak często powinno uchwalać się teksty jednolite uchwał.

By pomóc naszym Użytkownikom przy opracowywaniu tekstów jednolitych uchwał, w LEX opublikowano nowy komentarz praktyczny Zasady przygotowania i ogłaszania tekstu jednolitego uchwały rady gminy.

Autor dr Jakub H. Szlachetko przedstawia, jakiego typu aktów organów stanowiących JST dotyczy obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych, oraz w jakiej formie należy tego dokonać. W swojej publikacji wskazuje również, jak często powinno się ogłaszać tekst jednolity uchwały rady gminy oraz jakie elementy musi zawierać obwieszczenie w tej sprawie. Autor omawia również najważniejsze zasady dotyczące redagowania tekstu jednolitego .

Dr Jakub H. Szlachetko jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach dotyczących samorządu terytorialnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz partycypacji społecznej.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska