Lex Kancelaria Standard

  • Kanon klasycznych komentarzy LEX
  • Prawo Europejskie
  • Analizy orzecznicze i Procedury z prawa cywilnego
  • Wzory

LEX Kancelaria Optimum

  • Zawiera Pakiet Standard
  • Komplet komentarzy Wolters Kluwer i LexisNexis
  • Największa Biblioteka Prawnicza
  • Linie Orzecznicze i Glosy
  • Jeden wybrany Moduł Specjalistyczny**


**Wykaz modułów specjalistycznych: HR, Kadry, BHP, Finanse, Księgowość, Zamówienia Publiczne, Prawo Europejskie, Budownictwo, Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia.