Autor:
Iwona Kaczorowska-Kossowska

Bezpłatny ebook: Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji w 2015 i 2016 r.


Publikacja przybliża najważniejsze zmiany w zakresie dokumentacji medycznej wprowadzone przez rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

 

  Autor:
Maciej Łokaj

Bezpłatny ebook: Udostępnianie dokumentacji medycznej w toku postępowań kontrolnych


Komentarz przybliża zagadnienia udostępniania dokumentacji medycznej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w toku prowadzonych postępowań kontrolnych. Autor w pierwszej kolejności wskazuje na podstawę prawną tematu oraz krótko prezentuje szeroki zakres podmiotów i instytucji posiadających uprawnienia kontrolne. Dalej w oparciu o praktyczne przykłady omawia podstawowe zasady udostępniania dokumentacji. Następnie przechodzi do kwestii formy oraz ewentualnych opłat z tytułu udostępniania, na koniec akcentując spodziewane zmiany w obowiązujących przepisach prawa.