Bezpłatny e-book

Uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych


Pobierz e-booka i poznaj szczegółowe omówienie zmian przygotowane przez ekspertów serwisu LEX Przychodnia. E-book zawiera :

praktyczne omówienie przepisów nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
tabelę, która prezentuje różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 r. a przepisami rozporządzenia z 2007 r.,
pismo Ministra Zdrowia z 29 lipca 2016 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami,
pytania i odpowiedzi użytkowników serwisu LEX Przychodnia.  Autor:
Iwona Kaczorowska-Kossowska

Bezpłatny ebook: Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji w 2015 i 2016 r.


Publikacja przybliża najważniejsze zmiany w zakresie dokumentacji medycznej wprowadzone przez rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

 

  Autor:
Maciej Łokaj

Bezpłatny ebook: Udostępnianie dokumentacji medycznej w toku postępowań kontrolnych


Komentarz przybliża zagadnienia udostępniania dokumentacji medycznej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w toku prowadzonych postępowań kontrolnych. Autor w pierwszej kolejności wskazuje na podstawę prawną tematu oraz krótko prezentuje szeroki zakres podmiotów i instytucji posiadających uprawnienia kontrolne. Dalej w oparciu o praktyczne przykłady omawia podstawowe zasady udostępniania dokumentacji. Następnie przechodzi do kwestii formy oraz ewentualnych opłat z tytułu udostępniania, na koniec akcentując spodziewane zmiany w obowiązujących przepisach prawa.