W lipcu w LEX Przychodnia przygotowaliśmy dla Państwa materiały poświęcone zmianom w prawie ochrony zdrowia, między innymi zaktualizowaliśmy 50 wzorów urzędowych udzieliliśmy odpowiedzi na 69 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 40 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w przepisach dot. dokumentacji medycznej pacjenta (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji medycznej od 11 maja 2017 r.)

W czerwcu w LEX Przychodnia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 1 nowy komentarz praktyczny, udzieliliśmy odpowiedzi na 42 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 40 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w przepisach dot. dokumentacji medycznej pacjenta (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji medycznej od 11 maja 2017 r.)

W maju w LEX Przychodnia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 8 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 40 nowych pytań, a także dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W maju gorąco polecamy materiał poświęcony receptom „pro auctore” i „pro familiae” (komentarz Krzysztofa Urbana Recepty pro auctore i pro familiae).

W kwietniu w LEX Przychodnia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 6 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 54 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 17 nowych glos, oraz dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniu gorąco polecamy materiały poświęcone nowym przepisom dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne (komentarz Iwony Choromańskiej Nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego).

Komentarz praktyczny | Maciej Siwiec

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jako jedno z podstawowych praw pacjenta, przewiduje udzielenie zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Zasada wymogu zgody do każdego świadczenia oznacza to, że nie można pacjentowi udzielić świadczenia, jeżeli nie wyrazi on na nie zgody (poza pewnymi wyjątkami). Z tych powodów w prawie polskim przyjęto tak zwaną zasadę zgody poinformowanej i uświadomionej.