W kwietniu w LEX Przychodnia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 6 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 54 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 17 nowych glos, oraz dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniu gorąco polecamy materiały poświęcone nowym przepisom dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne (komentarz Iwony Choromańskiej Nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego).

Komentarz praktyczny | Maciej Siwiec

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jako jedno z podstawowych praw pacjenta, przewiduje udzielenie zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Zasada wymogu zgody do każdego świadczenia oznacza to, że nie można pacjentowi udzielić świadczenia, jeżeli nie wyrazi on na nie zgody (poza pewnymi wyjątkami). Z tych powodów w prawie polskim przyjęto tak zwaną zasadę zgody poinformowanej i uświadomionej.

W marcu w LEX Przychodnia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 11 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 67 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 4 nowe orzeczenia, oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W marcu gorąco polecamy materiały poświęcone terminowi ważności recepty (komentarz Krzysztofa Urbana Termin ważności recepty) oraz materiały poświęcone projektowi ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów (komentarz Krzysztofa Urbana Założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów).

W lutym w LEX Przychodnia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 10 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 48 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 2 nowe orzeczenia, 5 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutym gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w stażu podyplomowym lekarzy (komentarz Macieja Siwiec Zmiany w stażu podyplomowym lekarzy od 1 stycznia 2017 r.) oraz materiały poświęcone zmianom w prawie ochrony zdrowia w 2017 r. (komentarz Macieja Łokaja Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku oraz komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w ochronie zdrowia w 2017 r. - przegląd nowych oraz projektowanych regulacji prawnych).

Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

 

4 listopada 2016 uchwalono ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja tych przepisów dokonuje istotnych zmian przede wszystkim w zakresie dostępu pacjentów nieubezpieczonych do podstawowej opieki zdrowotnej, a także w zakresie zasad finansowania i realizacji szczepień ochronnych.