LEX Przychodnia pomoże także przygotować placówkę do kontroli prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną. LEX Przychodnia to serwis dedykowany dyrektorom i kierownikom oraz personelowi zarządzającemu przychodniami.


W serwisie znajdują się ponadto najnowsze bieżące wiadomości z rynku medycznego istotne dla placówek medycznych – m.in. komunikaty MZ, Rzecznika Praw Pacjenta, NFZ, informacje o projektach i wchodzących w życie aktach prawnych istotnych dla przychodni.


LEX Przychodnia zapewnia:

  • błyskawiczne powiadomienia o zmianach w prawie, wysyłane bezpośrednio na skrzynkę e-mail
  • spersonalizowany mechanizm szybkiego wyszukiwania
  • dostosowanie wyglądu serwisu do indywidulanych potrzeb użytkowników

WAŻNE: Dostęp do serwisu w wyższej wersji (Optimum) zapewnia możliwość zadania pytania naszym Ekspertom w zakresie prawa ochrony zdrowia związanego z prowadzeniem przychodni.