Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców - co skontroluje PIP


Od stycznia br. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może kontrolować, czy wypłacanie wynagrodzenia zleceniobiorcom jest zgodne z wysokością wynikającą z minimalnej stawki godzinowej, przewidzianej przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z zapowiedziami ministra, pierwsze kontrole miały mieć charakter instruktażowy.

Minęło już kilka miesięcy od czasu obowiązywania nowych regulacji. Dodatkowe uprawnienia kontrole PIP przewidują nakładanie kar na podmioty, które nie stosują się do aktualnych przepisów.

Sprawdź, jaki jest zakres kontroli i jak ustrzec się przed konsekwencjami.

 

  Bezpłatne nagranie szkolenia

Ochrona przedemerytalna


Od 1 października 2017 r. z uprawnień emerytalnych mogą korzystać kobiety w wieku 60 lat oraz mężczyźni w wieku 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego spowodowało również obniżenie wieku pracowników, od którego mogą oni korzystać z ochrony przedemerytalnej.
Kobiety będą korzystały z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę od 56 roku życia a mężczyźni od 61 roku życia.

 

Nowe przepisy dotyczące wieku emerytalnego budzą szereg wątpliwości szczególnie w obszarze stosowania przepisów dotyczących ochrony przedemerytalnej. Sprawdź, jak je stosować w codziennej praktyce.