Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców - co skontroluje PIP


Od stycznia br. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może kontrolować, czy wypłacanie wynagrodzenia zleceniobiorcom jest zgodne z wysokością wynikającą z minimalnej stawki godzinowej, przewidzianej przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z zapowiedziami ministra, pierwsze kontrole miały mieć charakter instruktażowy.

Minęło już kilka miesięcy od czasu obowiązywania nowych regulacji. Dodatkowe uprawnienia kontrole PIP przewidują nakładanie kar na podmioty, które nie stosują się do aktualnych przepisów.

Sprawdź, jaki jest zakres kontroli i jak ustrzec się przed konsekwencjami.