1
Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem to:

Pole wymagane

2
Nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp sprawuje:

Pole wymagane

3
Umowę o pracę na czas określony można zawrzeć maksymalnie na okres:

Pole wymagane

4
Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu, może domagać się:

Pole wymagane

5
Do egzekucji świadczeń z zasiłku chorobowego stosujemy:

Pole wymagane

6
Pracownik, który w sposób umyślny wyrządził pracodawcy szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia:

Pole wymagane

7
Minimalna stawka miesięcznego wynagrodzenia pracownika w 2017 r. wynosi:

Pole wymagane

8
Wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc dokonuje się

Pole wymagane

9
Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części przy czym, co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:

Pole wymagane

10
Za stan bhp w zakładzie pracy odpowiada:

Pole wymagane

 
Ilość poprawnych odpowiedzi
Invalid Input

/10
Wypełnij poniższy formularz. Na podany adres e-mail wyślemy Ci poprawne odpowiedzi wraz z Twoim unikalnym
kodem dostępu do Vademecum Głównego Księgowego


Skorzystaj z dostępu i wszystkich zasobów merytorycznych programu:
  • bazy pytań użytkowników i odpowiedzi ekspertów,
  • bieżących analiz,
  • gotowe wzory i procedury
  • odpowiedzi i porady ekspertów
Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pola wymagane

Twoje dane są
potrzebne do
nadania dostępu
 
Dostęp testowy
jest bezpłatny
 
Kod jest ważny
przez 7 dni
od aktywacji