Bezpłatne nagranie szkolenia

Statuty szkół i przedszkoli po reformie systemu oświaty


Statut szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej jest jednym z najistotniejszych dokumentów prawa wewnętrznego jednostki oświatowej i bardzo często nowelizowanym. Do 30 listopada 2017 r. dyrektorzy wszystkich jednostek oświatowych mają obowiązek dostosowania swoich statutów do nowej struktury szkolnictwa.

 

Przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu wsparcie dyrektorów, na których spoczywa odpowiedzialność za opracowanie statutów według nowych wymagań.


 

  Bezpłatny ebook

Ruch kadrowy w oświacie


Maj to wytężony czas w pracy każdego dyrektora szkoły. To właśnie w tym miesiącu dyrektor musi podjąć wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w kolejnym roku szkolnym. Z uwagi na wdrażaną obecnie reformę oświaty rząd zaproponował w przepisach przejściowych rozwiązania mające umożliwić płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół wygaszanych do nowo tworzonych placówek bez konieczności rozwiązywania z nimi umów o pracę.


Mając świadomość, że obecne zmiany ustrojowe, które dotknęły szkoły, wymuszają na dyrektorach podjęcie często niełatwych decyzji kadrowych, przygotowaliśmy dla Państwa materiały omawiające obecną sytuację prawną, z jaką zmierzyć się muszą dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni.Dotacje w oświacie - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.


Nowelizacja ustawy systemie oświaty wprowadzi liczne zmiany tj. ustalenie nowych zasad obliczania wysokości dotacji oświatowych oraz ustalenie nowego sposobu obliczania kwot dla zwrotów między gminami kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dziecko spoza terenu danej gminy. W ebooku znajdziesz informacje dotyczące nowych zasad obliczania wysokości dotacji oświatowych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Już teraz pobierz ebooka i zapoznaj się z zasadami ustalenia wydatków dotacyjnych budżetu na 2017 rok.