BEZPŁATNE szkolenie

RODO w placówkach oświatowych - obowiązki dyrektorów szkół


 

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Reforma ochrony danych obejmuje wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, dotyczy to również szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych. Nowe regulacje nakładają na dyrektorów tych placówek - jako administratorów danych osobowych, szereg obowiązków, nowe zasady odpowiedzialności oraz sankcje finansowe za nieprzestrzeganie przepisów RODO.

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i przygotuj się do RODO
 

 
BEZPŁATNE nagranie webinarium
Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.


 

1 stycznia 2018 r. weszły w życie istotne zmiany w Karcie Nauczyciela, wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z początkiem nowego roku dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali pozbawieni dodatków socjalnych, zmieniła się również procedura w zakresie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, a o wymiarze nauczyciela pracującego w różnych typach placówek zdecyduje wymiar etatu.

Pobierz bezpłatne nagranie webinarium i poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące zmian w KN.
 

  Bezpłatne nagranie szkolenia

Statuty szkół i przedszkoli po reformie systemu oświaty


Statut szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej jest jednym z najistotniejszych dokumentów prawa wewnętrznego jednostki oświatowej i bardzo często nowelizowanym. Do 30 listopada 2017 r. dyrektorzy wszystkich jednostek oświatowych mają obowiązek dostosowania swoich statutów do nowej struktury szkolnictwa.

 

Przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu wsparcie dyrektorów, na których spoczywa odpowiedzialność za opracowanie statutów według nowych wymagań.


 

  Bezpłatny ebook

Ruch kadrowy w oświacie


Maj to wytężony czas w pracy każdego dyrektora szkoły. To właśnie w tym miesiącu dyrektor musi podjąć wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w kolejnym roku szkolnym. Z uwagi na wdrażaną obecnie reformę oświaty rząd zaproponował w przepisach przejściowych rozwiązania mające umożliwić płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół wygaszanych do nowo tworzonych placówek bez konieczności rozwiązywania z nimi umów o pracę.


Mając świadomość, że obecne zmiany ustrojowe, które dotknęły szkoły, wymuszają na dyrektorach podjęcie często niełatwych decyzji kadrowych, przygotowaliśmy dla Państwa materiały omawiające obecną sytuację prawną, z jaką zmierzyć się muszą dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni.