Bezpłatne nagranie szkolenia

Statuty szkół i przedszkoli po reformie systemu oświaty


Statut szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej jest jednym z najistotniejszych dokumentów prawa wewnętrznego jednostki oświatowej i bardzo często nowelizowanym. Do 30 listopada 2017 r. dyrektorzy wszystkich jednostek oświatowych mają obowiązek dostosowania swoich statutów do nowej struktury szkolnictwa.

 

Przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu wsparcie dyrektorów, na których spoczywa odpowiedzialność za opracowanie statutów według nowych wymagań.


 

  Bezpłatny ebook

Ruch kadrowy w oświacie


Maj to wytężony czas w pracy każdego dyrektora szkoły. To właśnie w tym miesiącu dyrektor musi podjąć wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w kolejnym roku szkolnym. Z uwagi na wdrażaną obecnie reformę oświaty rząd zaproponował w przepisach przejściowych rozwiązania mające umożliwić płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół wygaszanych do nowo tworzonych placówek bez konieczności rozwiązywania z nimi umów o pracę.


Mając świadomość, że obecne zmiany ustrojowe, które dotknęły szkoły, wymuszają na dyrektorach podjęcie często niełatwych decyzji kadrowych, przygotowaliśmy dla Państwa materiały omawiające obecną sytuację prawną, z jaką zmierzyć się muszą dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni.