Reforma oświaty to przede wszystkim ogromne wyzwanie dla dyrektorów szkół gimnazjalnych, podstawowych, jak również dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
W LEX Prawo Oświatowe Premium opublikowane są wszystkie działania dyrektorów szkół ww. placówek, związane w procesem wdrożenia reformy oświaty w całym jej okresie trwania wraz z terminami, wzorami dokumentów, podstawą prawną, zawierający zagrożenia i ryzyka związane z niepodjęciem odpowiednich działań w terminie.

Opracowania uwzględniają kompetencje dyrektorów w kontekście ruchu kadrowego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, planowania arkusza organizacyjnego, kadencji dyrektorów szkół, zarządzania majątkiem szkoły oraz przygotowywaniem statutów szkół.

W LEX Prawo Oświatowe Premium znajdziesz:

• Harmonogram zadań dyrektora publicznego gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie reformy oświaty

• Harmonogram zadań dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie reformy oświaty

• Harmonogram zadań dyrektora publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie reformy oświaty

• Harmonogram zadań dyrektora szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie reformy oświaty

• Harmonogram zadań dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego i szkoły branżowej I stopnia w okresie reformy oświaty

 

Zamów bezpłatną prezentację i zyskaj dostęp do LEX PO Premium >>>>