Komentarz praktyczny | Magdalena Fota

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe określa zasady dotyczące przedłużenia lub zakończenia kadencji dyrektorów szkół w okresie wdrażania reformy oświaty w poszczególnych typach szkół.

Dyrektor gimnazjum wygaszanego zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. staje się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej. Zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły dotychczasowej.

Dyrektor szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, staje się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy gimnazjum.

W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r

Zasady przedłużania lub zakończenia kadencji w pozostałych typach szkół zostały szczegółowo opisane w LEX Prawo Oświatowe.
Zachęcamy do zamówienia prezentacji i dostępu do produktu >>>

 

ANALIZA ZAWIERA: [AKTY PRAWNE, ANALIZY] WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ANALIZY
  • Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

    Dz.U.2017.60 | ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt oczekujący
    art. 231,  art. 235,  art. 237,  art. 238,  art. 240,  art. 241,  art. 243,  art. 254

  • Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty